enskilt avlopp tank

Ska du anlägga Enskilt avlopp?
Behöver du hjälp med ansökan?
                            För att anlägga nytt eller ändra ett befintligt avlopp krävs tillstånd hos kommunen.

För att din ansökan ska godkännas krävs i korta drag en markundersökning för att hitta bästa möjliga placering av avloppet. Markens beskaffenhet undersöks med jordprovtagning. 

Utifrån markundersökningen görs en teknisk beskrivning av det nya avloppet samt ritningar och situationsplan.          

    
 

Vilket avlopp är lämpligt på din fastighet?

Dina önskemål samt fastighetens
markförhållanden avgör vilken avloppslösning du bör ha. Här är några varianter:

1. Enklast möjligt. Om du har mulltoa behöver du bara ett BDT (bad-, disk- och tvätt)-avlopp. 

2. WC-infiltration. Avlopp för WC och BDT-vatten går till slamavskiljare och infiltration.

3. Sluten tank för WC samt BDT-avlopp.  

3. Minireningsverk. Vid svåra mark-förhållanden kan minireningsverk vara lösningen. 
   

 

                   

  Har du en fastighet på en ö?
Vi ordnar transport till öar utan vägförbindelse.

Provgropsgrävning utförs med minigrävare och efter att VA-utredningen är klar får du offert på vad anläggningen kommer att kosta. I offerten ingår markarbetena samt sjötransport av material och maskiner.  

På så sett får du en överblick av totalkostnaden i ett tidigt skede.
 
                                                        
<< Tillbaks till startsidan
     © Ullvin, Mark- & Vattenprojekt 2008-2015.